NAME WŚRÓD NOCNEJ CISZY -- explicitly utf8 test document in Polish DESCRIPTION This is a test Pod document in UTF8. Its content is the lyrics to the Polish Christmas carol "Wśród nocnej ciszy". Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: / Wstańcie, pasterze, Bóg się nam rodzi! / Czym prędzej się wybierajcie, / Do Betlejem pospieszajcie / Przywitać Pana. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie / Z wszystkimi znaki danymi sobie. / Jako Bogu cześć Mu dali, / A witając zawołali / Z wielkiej radości: Ach, witaj Zbawco z dawno żądany, / Wiele tysięcy lat wyglądany / Na Ciebie króle, prorocy / Czekali, a Tyś tej nocy / Nam się objawił. I my czekamy na Ciebie, Pana, / A skoro przyjdziesz na głos kapłana, / Padniemy na twarz przed Tobą, / Wierząc, żeś jest pod osłoną / Chleba i wina. As Verbatim And now as verbatim text: Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: Wstańcie, pasterze, Bóg się nam rodzi! Czym prędzej się wybierajcie, Do Betlejem pospieszajcie Przywitać Pana. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie Z wszystkimi znaki danymi sobie. Jako Bogu cześć Mu dali, A witając zawołali Z wielkiej radości: Ach, witaj Zbawco z dawno żądany, Wiele tysięcy lat wyglądany Na Ciebie króle, prorocy Czekali, a Tyś tej nocy Nam się objawił. I my czekamy na Ciebie, Pana, A skoro przyjdziesz na głos kapłana, Padniemy na twarz przed Tobą, Wierząc, żeś jest pod osłoną Chleba i wina. [end]