Dit is een voorbeeld van een web site gemaakt met de Template::TT2Site builder.

Template::TT2Site is een framework om web sites te maken gebruik makend van de Template Toolkit.

De structuur van de web site is afgeleid van de methode beschreven in hoofdstuk 11 van het Template::Toolkit book, The Badger Book. De structuur is hier en daar aangepast ter vereenvoudiging, en enkele nieuwe eigenschappen zijn toegevoegd: